พรุ่งนี้วันดี ควรเอากระเป๋าสตางค์ไปขอพรกับประจันทร์ ::เรียนทุกท่านทราบ ทางเว็บไซท์เราไม่มีหน้าร้านใดๆทั้งสิ้น เรามีร้านค้าเฉพาะบนเว็บไซท์เท่านั้นค่ะ ::: หินทุกชิ้นอาบแสงจันทร์คืนวันเพ็ญเรียบร้อยแล้ว
แบ่งตามอายุของหิน 5 - 100 ปี100 - 300 ปี300 - 700 ปี700 - 800 ปี800 - 1200 ปี แบ่งตามชนิดใบรับรอง ไม่มีใบรับรองใบรับรองจากสถาบันอัญมณีCinnabar dot แบ่งตามลักษณะของลาย หิน 1 ตา (1 Eyed dZi Bead)หิน 2 ตา (2 Eyed dZi Bead)หิน 3 ตา (3 Eyed dZi Bead)หิน 4 ตา (4 Eyed dZi Bead)หิน 5 ตา (5 Eyed dZi Bead)หิน 6 ตา (6 Eyed dZi Bead)หิน 8 ตา (8 Eyed dZi Bead)หิน 9 ตา (9 Eyed dZi Bead)หิน 15 ตา (15 Eyed dZi Bead) หินผู้สูงศักดิ์ (Big Man Bead)หินเขี้ยวเสือ (Tiger Tooth Bead)หินดอกบัว (Lotus dZi Bead) หินแถบ (Striped dZi Bead)หินใบโพธิ์ (Bodhi dZi Bead)หินกระดองเต่า (Tortoise Shell/Longevity Bead) หินตะขอ เกี่ยวเงิน เกี่ยวทอง (Hook Bead)หินฟ้า-ดิน (Heaven and Earth Bead)หินลายคลื่น (Wave Bead)หินนกวิเศษ (Roc Bead) หินแก้วล้ำค่า หรือ แจกันวิเศษ (Nectar dZi Bead)หิน หรู ยี่ (Ru Yi dZi Bead) หินปี่เซียะ (Pi Yao dZi Bead) หินเจ้าแม่กวนอิม (Kwan Yin dZi Bead) หินวัชระ (Watchara dZi Bead)หินหมวกลามะ (Dharma Hat dZi Bead)หินหยิน-หยาง (Yin Yang dZi Bead)หินภูเขา (Mountain dZi Bead)หินดาวเดือน (Moon & Star Bead)หินสุริยัน จันทรา (Sun & Moon dZi Bead)หินดินน้ำลมไฟ หินหม้อยา (Medicine dZi Bead)ลายอื่นๆหินไฉ่ซิงเอี๊ย (Tsai Shen Yeh)
วันอังคารที่ 19 ตุลาคม พิธีเอาธงลงจากเสา และอาบน้ำพราหมณ์และคนทรง (วัดแขก สีลม)

07-10-2010

วันศุกร์ที่ 8 ตลาคม เริ่มพิธีนวราตรี อัญเชอญธงสิงห์ขึ้นเสาหน้าโบสถ์ (วัดแขก สีลม)

07-10-2010

วันเสาร์ที่ 9 - 16 ตุลาคม พิธีนวราตรีตลอดทุกวัน พิธีบูชาไฟเริ่ม 17.00 น. พิธีบูชาในโบสถ์เริ่ม 19.30 น. (วัดแขก สีลม)

07-10-2010

วันอาทิตย์ที่ 17 ตุลาคม งานแห่ประเพณีประจำปีของวัดพระแม่ศรีอุมาเทวี (วัดแขก สีลม)

07-10-2010

เรียนทุกท่านทราบ ทางเว็บไซท์เราไม่มีหน้าร้านใดๆทั้งสิ้น เรามีร้านค้าเฉพาะบนเว็บไซท์เท่านั้นค่ะ

12-03-2007
VISA credit card welcome VISA credit card welcome

หิน dZi :: หิน หรู ยี่ (Ru Yi dZi Bead)

ชื่อสินค้าราคา
หินหรูยี่ Cinnabar จากประเทศธิเบต พร้อมใบรับรองจากสถาบันอัญมณี อายุประมาณ 200 ปี

ขนาด
ยาว 31 มม (3 เซนติเมตร 1 มิลลิเมตร)
เส้นผ่านศูนย์กลาง 9 มมหินหรูยี่ Cinnabar พร้อมใบรับรอง (31-000936)
หินหรูยี่ Cinnabar จากประเทศธิเบต พร้อมใบรับรองจากสถาบันอัญมณี อายุประ...
24,900
หินหรูยี่ ขนาด
ยาว 49 มม (4 เซนติเมตร 9 มิลลิเมตร)
เส้นผ่านศูนย์กลาง 13 (1 เซนติเมตร 3 มิลลิเมตร)หินหรูยี่ (31-000168)
หินหรูยี่ ขนาด ยาว 49 มม (4 เซนติเมตร 9 มิลลิเมตร) เส้นผ่านศูนย์กลาง...
3,500
หินหรูยี่

ขนาด
ยาว 50 มม (5 เซนติเมตร)
เส้นผ่านศูนย์กลาง 15 มม (1 เซนติเมตร 5 มิลลิเมตร)หินหรูยี่ (31-000566)
หินหรูยี่ ขนาด ยาว 50 มม (5 เซนติเมตร) เส้นผ่านศูนย์กลาง 15 มม (1...
2,800
หินหรูยี่

ขนาด
ยาว 36 มม (3 เซนติเมตร 6 มิลลิเมตร)
เส้นผ่านศูนย์กลาง 15 มม (1 เซนติเมตร 5 มิลลิเมตร)หินหรูยี่ (31-000765)
หินหรูยี่ ขนาด ยาว 36 มม (3 เซนติเมตร 6 มิลลิเมตร) เส้นผ่านศูนย์ก...
2,800
หินหรูยี่

ขนาด
ยาว 36 มม (3 เซนติเมตร 6 มิลลิเมตร)
เส้นผ่านศูนย์กลาง 13 มม (1 เซนติเมตร 3 มิลลิเมตร)หินหรูยี่ (31-000830)
หินหรูยี่ ขนาด ยาว 36 มม (3 เซนติเมตร 6 มิลลิเมตร) เส้นผ่านศูนย์ก...
2,800
หินหรูยี่ จากประเทศธิเบต อายุประมาณ 100 ปี

ขนาด
ยาว 40 มม (4 เซนติเมตร)
เส้นผ่านศูนย์กลาง 16 มม (1 เซนติเมตร 6 มิลลิเมตร)หินหรูยี่ (31-000947)
หินหรูยี่ จากประเทศธิเบต อายุประมาณ 100 ปี ขนาด ยาว 40 มม (4 เซนติ...
2,800
หินหรูยี่ จากประเทศธิเบต อายุประมาณ 100 ปี

ขนาด
ยาว 41 มม (4 เซนติเมตร 1 มิลลิเมตร)
เส้นผ่านศูนย์กลาง 14 มม (1 เซนติเมตร 4 มิลลิเมตร)หินหรูยี่ (31-000950)
หินหรูยี่ จากประเทศธิเบต อายุประมาณ 100 ปี ขนาด ยาว 41 มม (4 เซนติ...
2,800
หินหรูยี่

ขนาด
ยาว 26 มม (2 เซนติเมตร 6 มิลลิเมตร)
เส้นผ่านศูนย์กลาง 18 มม (1 เซนติเมตร 8 มิลลิเมตร)หินหรูยี่ (31-000834)
หินหรูยี่ ขนาด ยาว 26 มม (2 เซนติเมตร 6 มิลลิเมตร) เส้นผ่านศูนย์ก...
2,200
[1]