พรุ่งนี้วันดี ควรเอากระเป๋าสตางค์ไปขอพรกับประจันทร์ ::เรียนทุกท่านทราบ ทางเว็บไซท์เราไม่มีหน้าร้านใดๆทั้งสิ้น เรามีร้านค้าเฉพาะบนเว็บไซท์เท่านั้นค่ะ ::: หินทุกชิ้นอาบแสงจันทร์คืนวันเพ็ญเรียบร้อยแล้ว
แบ่งตามอายุของหิน 5 - 100 ปี100 - 300 ปี300 - 700 ปี700 - 800 ปี800 - 1200 ปี แบ่งตามชนิดใบรับรอง ไม่มีใบรับรองใบรับรองจากสถาบันอัญมณีCinnabar dot แบ่งตามลักษณะของลาย หิน 1 ตา (1 Eyed dZi Bead)หิน 2 ตา (2 Eyed dZi Bead)หิน 3 ตา (3 Eyed dZi Bead)หิน 4 ตา (4 Eyed dZi Bead)หิน 5 ตา (5 Eyed dZi Bead)หิน 6 ตา (6 Eyed dZi Bead)หิน 8 ตา (8 Eyed dZi Bead)หิน 9 ตา (9 Eyed dZi Bead)หิน 15 ตา (15 Eyed dZi Bead) หินผู้สูงศักดิ์ (Big Man Bead)หินเขี้ยวเสือ (Tiger Tooth Bead)หินดอกบัว (Lotus dZi Bead) หินแถบ (Striped dZi Bead)หินใบโพธิ์ (Bodhi dZi Bead)หินกระดองเต่า (Tortoise Shell/Longevity Bead) หินตะขอ เกี่ยวเงิน เกี่ยวทอง (Hook Bead)หินฟ้า-ดิน (Heaven and Earth Bead)หินลายคลื่น (Wave Bead)หินนกวิเศษ (Roc Bead) หินแก้วล้ำค่า หรือ แจกันวิเศษ (Nectar dZi Bead)หิน หรู ยี่ (Ru Yi dZi Bead) หินปี่เซียะ (Pi Yao dZi Bead) หินเจ้าแม่กวนอิม (Kwan Yin dZi Bead) หินวัชระ (Watchara dZi Bead)หินหมวกลามะ (Dharma Hat dZi Bead)หินหยิน-หยาง (Yin Yang dZi Bead)หินภูเขา (Mountain dZi Bead)หินดาวเดือน (Moon & Star Bead)หินสุริยัน จันทรา (Sun & Moon dZi Bead)หินดินน้ำลมไฟ หินหม้อยา (Medicine dZi Bead)ลายอื่นๆหินไฉ่ซิงเอี๊ย (Tsai Shen Yeh)
วันอังคารที่ 19 ตุลาคม พิธีเอาธงลงจากเสา และอาบน้ำพราหมณ์และคนทรง (วัดแขก สีลม)

07-10-2010

วันศุกร์ที่ 8 ตลาคม เริ่มพิธีนวราตรี อัญเชอญธงสิงห์ขึ้นเสาหน้าโบสถ์ (วัดแขก สีลม)

07-10-2010

วันเสาร์ที่ 9 - 16 ตุลาคม พิธีนวราตรีตลอดทุกวัน พิธีบูชาไฟเริ่ม 17.00 น. พิธีบูชาในโบสถ์เริ่ม 19.30 น. (วัดแขก สีลม)

07-10-2010

วันอาทิตย์ที่ 17 ตุลาคม งานแห่ประเพณีประจำปีของวัดพระแม่ศรีอุมาเทวี (วัดแขก สีลม)

07-10-2010

เรียนทุกท่านทราบ ทางเว็บไซท์เราไม่มีหน้าร้านใดๆทั้งสิ้น เรามีร้านค้าเฉพาะบนเว็บไซท์เท่านั้นค่ะ

12-03-2007
VISA credit card welcome VISA credit card welcome

หิน dZi

หินดินน้ำลมไฟ จากประเทศธิเบต อายุประมาณ 100 ปี เกล็ดมังกรเส้นเลือดมังกรชัดเจน ขนาด ยาว 41 มม (4 เซนติเมตร 1 มิลลิเมตร) เส้นผ่านศูนย์กลาง 17 มม (1 เซนติเมตร 7 มิลลิเมตร)
หินดินน้ำลมไฟ (42-000904)
3,500 บาท
หินหมวกลามะ จากประเทศธิเบต อายุประมาณ 100 ปี เส้นเลือดมังกรขึ้นเต็มเม็ด ขนาด ยาว 49 มม (4 เซนติเมตร 9 มิลลิเมตร) เส้นผ่านศูนย์กลาง 12 มม (1 เซนติเมตร 2 มิลลิเมตร)
หินหมวกลามะ (37-000907)
3,500 บาท
หินหมวกลามะ จากประเทศธิเบต อายุประมาณ 100 ปี เกล็ดมังกรขึ้นเต็มเม็ด ขนาด ยาว 50 มม (5 เซนติเมตร) เส้นผ่านศูนย์กลาง 15 มม (1 เซนติเมตร 5 มิลลิเมตร)
หินหมวกลามะ (37-000920)
3,500 บาท
หินตะขอเกี่ยวเงินเกี่ยวทอง ขนาด ยาว 50 มม (5 เซนติเมตร) เส้นผ่านศูนย์กลาง 23 มม (2 เซนติเมตร 3 มิลลิเมตร)
หินตะขอเกี่ยวเงินเกี่ยวทอง (25-000931)
3,500 บาท
หินผู้สูงศักดิ์ จากประเทศธิเบต ขนาด ยาว 36 มม (3 เซนติเมตร 6 มิลลิเมตร) เส้นผ่านศูนย์กลาง 14 มม (1 เซนติเมตร 4 มิลลิเมตร)
หินผู้สูงศักดิ์ (18-000948)
3,500 บาท
หินดินน้ำลมไฟ ขนาด ยาว 39 มม (3 เซนติเมตร 9 มิลลิเมตร) เส้นผ่านศูนย์กลาง 13 มม (1 เซนติเมตร 3 มิลลิเมตร)
หินดินน้ำลมไฟ (42-000595)
3,200 บาท
หินหม้อยา จำนวน 20 เม็ด ขนาด หนา 8 มม (8 มิลลิเมตร) เส้นผ่านศูนย์กลาง 12 มม (1 เซนติเมตร 2 มิลลิเมตร)
หินหม้อยา (46-000431)
3,000 บาท
หินหยิน-หยาง ขนาด ยาว 25 มม (2 เซนติเมตร 5 มิลลิเมตร) เส้นผ่านศูนย์กลาง 15 มม (1 เซนติเมตร 5 มิลลิเมตร)
หินหยิน-หยาง (38-000435)
3,000 บาท
สร้อยข้อมือหินหม้อยา จากประเทศทิเบต อายุ 100 ปีขึ้นไป ขนาด เส้นผ่านศูนย์กลาง 14 มม (1 เซนติเมตร 4 มิลลิเมตร) จำนวน 15 เม็ด ความยาวตลอดเส้นประมาณ 210 มม (21 เซนติเมตร)
สร้อยข้อมือหินหม้อยา (46-000456)
3,000 บาท
สร้อยข้อมือหินหม้อยา จากประเทศทิเบต อายุประมาณ 100 ปีขึ้นไป ขนาด หนา 11 มม (1 เซนติเมตร 1 มิลลิเมตร) เส้นผ่านศูนย์กลาง 15 มม (1 เซนติเมตร 5 มิลลิเมตร) จำนวน 18 เม็ด ความยาวตลอดเส้น ประมาณ 200 มม (20 เซนติเมตร)
สร้อยข้อมือหินหม้อยา (46-000457)
3,000 บาท
<< Prev 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 [14] 15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30 Next >>