พรุ่งนี้วันดี ควรเอากระเป๋าสตางค์ไปขอพรกับประจันทร์ ::เรียนทุกท่านทราบ ทางเว็บไซท์เราไม่มีหน้าร้านใดๆทั้งสิ้น เรามีร้านค้าเฉพาะบนเว็บไซท์เท่านั้นค่ะ ::: หินทุกชิ้นอาบแสงจันทร์คืนวันเพ็ญเรียบร้อยแล้ว
แบ่งตามอายุของหิน 5 - 100 ปี100 - 300 ปี300 - 700 ปี700 - 800 ปี800 - 1200 ปี แบ่งตามชนิดใบรับรอง ไม่มีใบรับรองใบรับรองจากสถาบันอัญมณีCinnabar dot แบ่งตามลักษณะของลาย หิน 1 ตา (1 Eyed dZi Bead)หิน 2 ตา (2 Eyed dZi Bead)หิน 3 ตา (3 Eyed dZi Bead)หิน 4 ตา (4 Eyed dZi Bead)หิน 5 ตา (5 Eyed dZi Bead)หิน 6 ตา (6 Eyed dZi Bead)หิน 8 ตา (8 Eyed dZi Bead)หิน 9 ตา (9 Eyed dZi Bead)หิน 15 ตา (15 Eyed dZi Bead) หินผู้สูงศักดิ์ (Big Man Bead)หินเขี้ยวเสือ (Tiger Tooth Bead)หินดอกบัว (Lotus dZi Bead) หินแถบ (Striped dZi Bead)หินใบโพธิ์ (Bodhi dZi Bead)หินกระดองเต่า (Tortoise Shell/Longevity Bead) หินตะขอ เกี่ยวเงิน เกี่ยวทอง (Hook Bead)หินฟ้า-ดิน (Heaven and Earth Bead)หินลายคลื่น (Wave Bead)หินนกวิเศษ (Roc Bead) หินแก้วล้ำค่า หรือ แจกันวิเศษ (Nectar dZi Bead)หิน หรู ยี่ (Ru Yi dZi Bead) หินปี่เซียะ (Pi Yao dZi Bead) หินเจ้าแม่กวนอิม (Kwan Yin dZi Bead) หินวัชระ (Watchara dZi Bead)หินหมวกลามะ (Dharma Hat dZi Bead)หินหยิน-หยาง (Yin Yang dZi Bead)หินภูเขา (Mountain dZi Bead)หินดาวเดือน (Moon & Star Bead)หินสุริยัน จันทรา (Sun & Moon dZi Bead)หินดินน้ำลมไฟ หินหม้อยา (Medicine dZi Bead)ลายอื่นๆหินไฉ่ซิงเอี๊ย (Tsai Shen Yeh)
วันอังคารที่ 19 ตุลาคม พิธีเอาธงลงจากเสา และอาบน้ำพราหมณ์และคนทรง (วัดแขก สีลม)

07-10-2010

วันศุกร์ที่ 8 ตลาคม เริ่มพิธีนวราตรี อัญเชอญธงสิงห์ขึ้นเสาหน้าโบสถ์ (วัดแขก สีลม)

07-10-2010

วันเสาร์ที่ 9 - 16 ตุลาคม พิธีนวราตรีตลอดทุกวัน พิธีบูชาไฟเริ่ม 17.00 น. พิธีบูชาในโบสถ์เริ่ม 19.30 น. (วัดแขก สีลม)

07-10-2010

วันอาทิตย์ที่ 17 ตุลาคม งานแห่ประเพณีประจำปีของวัดพระแม่ศรีอุมาเทวี (วัดแขก สีลม)

07-10-2010

เรียนทุกท่านทราบ ทางเว็บไซท์เราไม่มีหน้าร้านใดๆทั้งสิ้น เรามีร้านค้าเฉพาะบนเว็บไซท์เท่านั้นค่ะ

12-03-2007
VISA credit card welcome VISA credit card welcome

หิน dZi

หิน 5 ตา จากประเทศธิเบต อายุประมาณ 200 ปี พร้อมใบรับรองจากสถาบันอัญมณี เกล็ดปลาตัวหนอนชัดเจน  ขนาด ยาว 47 มม (4 เซนติเมตร 7 มิลลิเมตร) เส้นผ่านศูนย์กลาง 14 มม (1 เซนติเมตร 4 มิลลิเมตร)
หิน 5 ตาพร้อมใบรับรอง (05-000910)
16,900 บาท
หินฟ้าดินพร้อมใบรับรอง จากประเทศธิเบต อายุประมาณ 200 ปี  ขนาด ยาว 37 มม (3 เซนติเมตร 7 มิลลิเมตร) เส้นผ่านศูนย์กลาง 12 มม (1 เซนติเมตร 2 มิลลิเมตร)
หินฟ้าดินพร้อมใบรับรอง (26-000578)
14,900 บาท
หินหมวกลามะ จากประเทศทิเบต พร้อมใบรับรอง อายุประมาณ 100 ปี  ขนาด ยาว 50 มม (5 เซนติเมตร) เส้นผ่านศูนย์กลาง 15 มม (1 เซนติเมตร 5 มิลลิเมตร)
หินหมวกลามะพร้อมใบรับรอง (37-000580)
14,900 บาท
หิน 6 ตากระดองเต่า จากประเทศธิเบต พร้อมใบรับรองจากสถาบันอัญมณี อายุประมาณ 100 ปี  ขนาด ยาว 46 มม (4 เซนติเมตร 6 มิลลิเมตร) เส้นผ่านศูนย์กลาง 20 มม (2 เซนติเมตร)
หิน 6 ตากระดองเต่าพร้อมใบรับรอง (06-000695)
14,900 บาท
หินแถบ จากประเทศธิเบต พร้อมใบรับรองจากสถาบันอัญมณี อายุประมาณ 100 ปี  ขนาด ยาว 62 มม (6 เซนติเมตร 2 มิลลิเมตร) เส้นผ่านศูนย์กลาง 15 มม (1 เซนติเมตร 5 มิลลิเมตร)
หินแถบพร้อมใบรับรอง (21-000937)
14,900 บาท
หิน 6 ตาจากประเทศภูฏาน พร้อม Certificate จากสถาบันอัญมณีของไทย อายุประมาณ 150 ปีขึ้นไป เกล็ดมังกรขึ้นชัดเจนสวยงาม  ขนาด ยาว 40 มม (4 เซนติเมตร) เส้นผ่านศูนย์กลาง 12 มม (1 เซนติเมตร 2 มิลลิเมตร)
หิน 6 ตาพร้อมใบรับรอง (06-000279)
12,900 บาท
หิน 1 ตาหลังสวัสดิกะ จากประเทศทิเบต พร้อมใบรับรอง  ขนาด ยาว 48 มม (4 เซนติเมตร 8 มิลลิเมตร) กว้าง 20 มม (2 เซนติเมตร) หนา 15 มม (1 เซนติเมตร 5 มิลลิเมตร)
หิน 1 ตาหลังสวัสดิกะพร้อมใบรับรอง (01-000503)
12,900 บาท
หิน 3 ตาหมวกลามะเป็นลายพิเศษ จากประเทศธิเบต พร้อมใบรับรอง อายุประมาณ 100 ปี   ขนาด ยาว 36 มม (3 เซนติเมตร 6 มิลลิเมตร) เส้นผ่านศูนย์กลาง 14 มม (1 เซนติเมตร 4 มิลลิเมตร)
หิน 3 ตาหมวกลามะพร้อมใบรับรอง (03-000693)
12,900 บาท
หินแถบสี จากประเทศธิเบต พร้อมใบรับรองจากสถาบันอัญมณี อายุประมาณ 100 ปี  ขนาด ยาว 41 มม (4 เซนติเมตร 1 มิลลิเมตร) เส้นผ่านศูนย์กลาง 13 มม (1 เซนติเมตร 3 มิลลิเมตร)
หินแถบสีพร้อมใบรับรอง (21-000696)
12,900 บาท
หินดอกบัว จากประเทศธิเบต พร้อมใบรับรองจากสถาบันอัญมณี อายุประมาณ 100 ปี  ขนาด ยาว 30 มม (3 เซนติเมตร) เส้นผ่านศูนย์กลาง 13 มม (1 เซนติเมตร 3 มิลลิเมตร)
หินดอกบัวพร้อมใบรับรอง (20-000934)
12,900 บาท
<< Prev 1  2  3 [4] 5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30 Next >>