พรุ่งนี้วันดี ควรเอากระเป๋าสตางค์ไปขอพรกับประจันทร์ ::เรียนทุกท่านทราบ ทางเว็บไซท์เราไม่มีหน้าร้านใดๆทั้งสิ้น เรามีร้านค้าเฉพาะบนเว็บไซท์เท่านั้นค่ะ ::: หินทุกชิ้นอาบแสงจันทร์คืนวันเพ็ญเรียบร้อยแล้ว
แบ่งตามอายุของหิน 5 - 100 ปี100 - 300 ปี300 - 700 ปี700 - 800 ปี800 - 1200 ปี แบ่งตามชนิดใบรับรอง ไม่มีใบรับรองใบรับรองจากสถาบันอัญมณีCinnabar dot แบ่งตามลักษณะของลาย หิน 1 ตา (1 Eyed dZi Bead)หิน 2 ตา (2 Eyed dZi Bead)หิน 3 ตา (3 Eyed dZi Bead)หิน 4 ตา (4 Eyed dZi Bead)หิน 5 ตา (5 Eyed dZi Bead)หิน 6 ตา (6 Eyed dZi Bead)หิน 8 ตา (8 Eyed dZi Bead)หิน 9 ตา (9 Eyed dZi Bead)หิน 15 ตา (15 Eyed dZi Bead) หินผู้สูงศักดิ์ (Big Man Bead)หินเขี้ยวเสือ (Tiger Tooth Bead)หินดอกบัว (Lotus dZi Bead) หินแถบ (Striped dZi Bead)หินใบโพธิ์ (Bodhi dZi Bead)หินกระดองเต่า (Tortoise Shell/Longevity Bead) หินตะขอ เกี่ยวเงิน เกี่ยวทอง (Hook Bead)หินฟ้า-ดิน (Heaven and Earth Bead)หินลายคลื่น (Wave Bead)หินนกวิเศษ (Roc Bead) หินแก้วล้ำค่า หรือ แจกันวิเศษ (Nectar dZi Bead)หิน หรู ยี่ (Ru Yi dZi Bead) หินปี่เซียะ (Pi Yao dZi Bead) หินเจ้าแม่กวนอิม (Kwan Yin dZi Bead) หินวัชระ (Watchara dZi Bead)หินหมวกลามะ (Dharma Hat dZi Bead)หินหยิน-หยาง (Yin Yang dZi Bead)หินภูเขา (Mountain dZi Bead)หินดาวเดือน (Moon & Star Bead)หินสุริยัน จันทรา (Sun & Moon dZi Bead)หินดินน้ำลมไฟ หินหม้อยา (Medicine dZi Bead)ลายอื่นๆหินไฉ่ซิงเอี๊ย (Tsai Shen Yeh)
วันอังคารที่ 19 ตุลาคม พิธีเอาธงลงจากเสา และอาบน้ำพราหมณ์และคนทรง (วัดแขก สีลม)

07-10-2010

วันศุกร์ที่ 8 ตลาคม เริ่มพิธีนวราตรี อัญเชอญธงสิงห์ขึ้นเสาหน้าโบสถ์ (วัดแขก สีลม)

07-10-2010

วันเสาร์ที่ 9 - 16 ตุลาคม พิธีนวราตรีตลอดทุกวัน พิธีบูชาไฟเริ่ม 17.00 น. พิธีบูชาในโบสถ์เริ่ม 19.30 น. (วัดแขก สีลม)

07-10-2010

วันอาทิตย์ที่ 17 ตุลาคม งานแห่ประเพณีประจำปีของวัดพระแม่ศรีอุมาเทวี (วัดแขก สีลม)

07-10-2010

เรียนทุกท่านทราบ ทางเว็บไซท์เราไม่มีหน้าร้านใดๆทั้งสิ้น เรามีร้านค้าเฉพาะบนเว็บไซท์เท่านั้นค่ะ

12-03-2007
VISA credit card welcome VISA credit card welcome

หิน dZi

หินภูเขา จากสุสานประเทศภูฏาน อายุประมาณ 150 ปี เกล็ดปลาขึ้นชัดเจนทั้งเม็ด  ขนาด ยาว 37 มม (3 เซนติเมตร 7 มิลลิเมตร) เส้นผ่านศูนย์กลาง 13 มม (1 เซนติเมตร 3 มิลลิเมตร)
หินภูเขา (39-000718)
9,900 บาท
หิน 8 ตา จากสุสานประเทศภูฏาน อายุประมาณ 150 ปี เกล็ดปลาชัดเจนสวยงาม  ขนาด ยาว 29 มม (2 เซนติเมตร 9 มิลลิเมตร) เส้นผ่านศูนย์กลาง 15 มม (1 เซนติเมตร 5 มิลลิเมตร)
หิน 8 ตา (08-000865)
9,900 บาท
หิน 3 ตาจากสุสานประเทศภูฏาน อายุประมาณ 100 ปี เกล็ปลาตัวหนอนขึ้นชัด  ขนาด ยาว 39 มม (3 เซนติเมตร 9 มิลลิเมตร) เส้นผ่านศูนย์กลาง 11 มม (1 เซนติเมตร 1 มิลลิเมตร)
หิน 3 ตา (03-000913)
9,900 บาท
หิน 2 ตาจากสุสานประเทศภูฏาน อายุประมาณ 100 ปี เกล็ดปลาตัวหนอนชัดเจนเต็มเม็ด  ขนาด ยาว 34 มม (3 เซนติเมตร 4 มิลลิเมตร) เส้นผ่านศูนย์กลาง 12 มม (1 เซนติเมตร 2 มิลลิเมตร)
หิน 2 ตา (02-000914)
9,900 บาท
หินดอกบัวลายพิเศษ จากสุสานประเทศภูฏาน อายุประมาณ 150 ปี  ขนาด ยาว 39 มม (3 เซนติเมตร 9 มิลลิเมตร) เส้นผ่านศูนย์กลาง 12 มม (1 เซนติเมตร 2 มิลลิเมตร)
หินดอกบัวลายพิเศษ (20-000915)
9,900 บาท
หิน 5 ตา จากสุสานประเทศภูฏาน อายุประมาณ 150 ปี  ขนาด ยาว 39 มม (3 เซนติเมตร 9 มิลลิเมตร) เส้นผ่านศูนย์กลาง 12 มม (1 เซนติเมตร 2 มิลลิเมตร)
หิน 5 ตา (05-000916)
9,900 บาท
หิน 5 ตา จากสุสานประเทศภูฏาน อายุประมาณ 150 ปี เกล็ดปลาตัวหนอนขึ้นสวยงามมาก  ขนาด ยาว 38 มม (3 เซนติเมตร 8 มิลลิเมตร) เส้นผ่านศูนย์กลาง 12 มม (1 เซนติเมตร 2 มิลลิเมตร)
หิน 5 ตา (05-000956)
9,900 บาท
หินลายธรรมชาติ จากประเทศธิเบต อายุประมาณ 100 ปี  ขนาด ยาว 29 มม (2 เซนติเมตร 9 มิลลิเมตร) เส้นผ่านศูนย์กลาง 14 มม (1 เซนติเมตร 4 มิลลิเมตร)
หินลายธรรมชาติ (48-000687)
7,900 บาท
หิน 4 ตา จากประเทศธิเบต อายุประมาณ 100 ปี เส้นเลือดมังกรกระจายเต็มเม็ด เนื้อหินสวยงาม  ขนาด ยาว 46 มม (4 เซนติเมตร 6 มิลลิเมตร) เส้นผ่านศูนย์กลาง 14 มม (1 เซนติเมตร 4 มิลลิเมตร)
หิน 4 ตา (04-000871)
7,900 บาท
หิน 1 ตาพระพุทธเจ้าฟ้าดิน จากประเทศธิเบต อายุประมาณ 100 ปี เกล็ดมังกร เส้นเลือดกระจายเต็มเม็ด  ขนาด ยาว 39 มม (3 เซนติเมตร 9 มิลลิเมตร) เส้นผ่านศูนย์กลาง 16 มม (1 เซนติเมตร 6 มิลลิเมตร)
หิน 1 ตาพระพุทธเจ้าฟ้าดิน ลายพิเศษ (01-000874)
7,900 บาท
<< Prev 1  2  3  4  5 [6] 7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30 Next >>