พรุ่งนี้วันดี ควรเอากระเป๋าสตางค์ไปขอพรกับประจันทร์ ::เรียนทุกท่านทราบ ทางเว็บไซท์เราไม่มีหน้าร้านใดๆทั้งสิ้น เรามีร้านค้าเฉพาะบนเว็บไซท์เท่านั้นค่ะ ::: หินทุกชิ้นอาบแสงจันทร์คืนวันเพ็ญเรียบร้อยแล้ว
ยปรƒรร‡ร‘ยตร”ร‹ร”ยน dZi รฃยนยธร”ร ยบยตยพรƒรรคร€ร‰ร‘ยชร‚ยพร˜ยทยธร ยจรฉร’รคยฉรจยซร”ยงร รร•รชร‚ ร ยทยพร ยจรฉร’รกร‹รจยงรขยชยคร…ร’ร€ยคร‡ร’รร‹รร’ร‚ยขรยงร‹ร”ยนรŠร‘ยญร…ร‘ยกร‰ยณรฌยบยนร‹ร”ยน dZiยกร’รƒร ร…ร—รยกร‹ร”ยน dZi ร ยบร—รฉรยงยตรฉยนร‹ร”ยน Agate ยคร—รรรรครƒ?ร‹ร”ยน Cinnabar dot ยคร—รรรรครƒ?ยพร”รŠร™ยจยนรฌร‹ร”ยนร‹รƒร—รร รƒยซร”รจยนยกร‘ยนรกยนรจ?ร‹ร”ยนยกร‘ยบยปร•ร ยกร”ยดร‡ร”ยธร•ยกร’รƒร…รฉร’ยงร‹ร”ยน dZi (ยกรจรยนรฃรŠรจยครƒร‘รฉยงรกรƒยก)ร‡ร”ยธร•ยกร’รƒร ยพร”รจรยพร…ร‘ยงรฃร‹รฉยกร‘ยบร‹ร”ยนยตร‘ร‡รร‚รจร’ยงรŠรƒรฉรร‚ยจร’ยกร…ร™ยกยครฉร’
วันอังคารที่ 19 ตุลาคม พิธีเอาธงลงจากเสา และอาบน้ำพราหมณ์และคนทรง (วัดแขก สีลม)

07-10-2010

วันศุกร์ที่ 8 ตลาคม เริ่มพิธีนวราตรี อัญเชอญธงสิงห์ขึ้นเสาหน้าโบสถ์ (วัดแขก สีลม)

07-10-2010

วันเสาร์ที่ 9 - 16 ตุลาคม พิธีนวราตรีตลอดทุกวัน พิธีบูชาไฟเริ่ม 17.00 น. พิธีบูชาในโบสถ์เริ่ม 19.30 น. (วัดแขก สีลม)

07-10-2010

วันอาทิตย์ที่ 17 ตุลาคม งานแห่ประเพณีประจำปีของวัดพระแม่ศรีอุมาเทวี (วัดแขก สีลม)

07-10-2010

เรียนทุกท่านทราบ ทางเว็บไซท์เราไม่มีหน้าร้านใดๆทั้งสิ้น เรามีร้านค้าเฉพาะบนเว็บไซท์เท่านั้นค่ะ

12-03-2007
VISA credit card welcome VISA credit card welcome

วิธีการเพิ่มพลังให้กับหินธิเบต

Dalai Lamaการเพิ่มพลังให้แก่จิตวิญญาณในหินนั้นเป็นอีกสิ่งสำคัญหนึ่งเหมือนกัน คงไม่ต่างจากที่เราบูชาพระเครื่องแต่เรา ไม่เคยคิดที่จะสวดมนต์หรือท่องมนต์อะไรเลย การเพิ่มพลังในหินนั้นเริ่มจากในคืนวันที่พระจันทร์เต็มดวงขึ้น 15 ค่ำ ให้นำเอาหินวางบนโต๊ะขนาดเล็ก ๆ ให้พ้นจากหลังคาบ้าน เพื่อตากพระจันทร์ การตากพระจันทร์ เป็นการเพิ่มพลังให้แก่หินทางหนึ่ง หินเขาจะซึมซับเอาพลังจากดวงจันทร์มาสู่ตัวของเขาเอง
เพราะอย่าลืมว่าการเป็นธรรมชาติของดิน ก่อนที่จะเป็นหินโดยสมบูรณ์นั้น จะต้องถูกทับถมของซากพืชซากสัตว์กี่ร้อยพันล้านปี และต้องถูกดวงอาทิตย์ส่องและดวงจันทร์ส่องนานอีกกี่ปี จึงได้มาเป็นหินอย่างที่เห็น
ในตอนกลางวันเราสวมใส่ปกติทุกวัน ก็เท่ากับว่าหินนี้ได้ซึมซับความเป็นตัวเรา และเมื่อเราเดินผ่านภายใต้แสงอาทิตย์ เขาก็ได้ซึมซับเอาพลังจากแสงอาทิตย์ไปด้วย โดยที่เราไม่ต้องทำพิธิตากดวงอาทิตย์ เว้นเสียแต่หินที่ได้มา แล้วเก็บสะสมรักษาเท่านั้นที่ในบางครั้ง ต้องนำเอาออกมาเพื่อตากดวงอาทิตย์บ้าง เพื่อเป็นการเพิ่มพลัง
การนำเอาหินมาตากแสงจันทร์นั้นเพื่อเป็นการเพิ่มพลัง โดยทิ้งเอาไว้ทั้งคืนพอเช้าแดดเริ่มออกอ่อนๆ ประมาณ 08.00 น จึงค่อยเก็บเอาขึ้น
การเพิ่มพลังให้แก่หินในลักษณะที่สองคือ สิ่งที่ทำมาจากการนำเอาหินตากพระจันทร์ ให้นำเอาน้ำมันจันทร์แท้มาลูบไล้ที่ผิวของหินบ้างเพื่อเป็นการรักษาสภาพของเนื้อหิน และเป็นการให้หินได้ซึมซับเอาน้ำมันจันทน์ไว้เพื่อรักษาความสมดุลทางธรรมชาติของหินด้วย
การเพิ่มพลังต่อมาก็คือ การนำเอาหินมาพนมใส่มือแล้วสวดสรรเสริญพุทธคุณ คือ "อิติปิโส ภควา" แบบของไทยเรานี่แหละ เพราะบทนี้เป็นสวดที่ใช้กันในพระพุทธศาสนาทั่วไป
ส่วนการภาวนาตามแบบธิเบตนั้นก็มีสามารถใช้ คำภาวนา
Mantra
การออกเสียงแบบสันสกฤตโอม มะนี เปเม ฮุม
การออกเสียงแบบธิเบตโอม มะนี เปเม ฮุง
ชาวธิเบตมากกว่า 99 เปอร์เซ็นต์จะภาวนาคาถาหัวใจของพระอวโลกิเตศวรโพธิสัตว์ (เชนเรซิก หรือพระโพธิสัตว์กวนอิม ของชาวจีน) อยู่เป็นประจำ
ที่มีการอ่าน 2 แบบนี้เนื่องจาก คำภาวนานี้เกิดขึ้นในอินเดียซึ่งเป็นภาษาสันสกฤต เมื่อพุทธศานาแผ่ขยายเข้าสู่ธิเบต จึงมีการออกเสียงผิดเพี้ยนไปเนื่องจากในภาษาธิเบตนั้นออกเสียง "ฮุม" ได้ยากนั่นเอง การออกเสียงไม่ว่าจะเป็นการออกเสียงแบบสันสกฤต หรือแบบธิเบตก็มีความหมายเหมือนกัน ดังตารางข้างล่าง
ความหมายของแต่ละพยางค์
โอมขอพรให้ประสบความสำเร็จ
มะขอพรให้จิดใจสะอาดบริสุทธิ์
นีขอพรให้มีความอดทน อดกลั่น (ขันติ)
เปขอพรให้มีความมานะ อุตสาหะ
เมขอพรให้มีสมาธิ
ฮุม, ฮุงขอพรให้มีสติ ปัญญา เฉียบแหลม
(การเพิ่มพลังบทนี้หากมีเวลาปฏิบัติก็ได้ หากไม่มีเวลาพอก็ไม่เป็นไรแต่ทำได้ จะดีมากๆ)